Mai mulţi studenţi înmatriculaţi la Universitatea din Bucreşti s-au regăsit într-o situaţie incredibilă. Acestora li s-a cerut să evacueze mai multe cămine, pentru ca în acestea să poată fi depozitate mai multe substanţe chimice.

„În atenţia Dvs.! Situaţie fără precedent într-unul din căminele Universităţii din Bucureşti, Căminul Panduri (situat pe Sos. Pandurilor, nr. 90)!

Vă aducem la cunoştinţă următoarele: în urma unor zvonuri potrivit cărora unele laboratoare aparţinând Facultăţii de Chimie, se află într-o cladire cu risc seismic, clădire aflată în imediata vecinătate a căminului studenţesc menţionat, conducerea facultăţii în cauză, prin intenţiile Prof. Vasile Pârvulescu cu aprobarea conducerii Universităţii, s-a dispus evacuarea studentilor cazaţi la parterul căminului în vederea depozitării aparaturilor şi substanţelor chimice din clădirea cu pricina! Studenţii au primit ordin de evacuare, propunându-li-se locuri de cazare în Campusul Studenţesc Grozăveşti pentru înlăturarea unor atitudini potrivnice!

Cu toate că Universitatea dispune de alte soluţii de rezolvare a inconvenienţei create de această mutare, Prof. Pârvulescu insistă ca acestea să fie mutate la parterul acestui cămin!Faptul acesta este de o gravitate inimaginabilă din mai multe puncte de vedere:

1. După începerea anului universitar, studenţii cazaţi sunt evacuaţi şi nevoiţi să se mute, ceea ce presupăune absenţe de la programele de curs ale facultăţilor la care sunt înscrişi (cu precădere la Facultatea de Geografie)

2. Căminul studenţesc Panduri este un spaţiu locativ, iar introducerea aparaturilor şi substanţelor chimice (reactivi, solvenţi sau chiar substante radioactive!!!), pot afecta sănătatea celor care locuiesc în acest imobil!!!

3. NU sunt îndeplinite normele de siguranţă pentru depozitarea acestor aparaturi şi substanţe! În urma unui cataclism natural (seism) sau incendiu, acestea pot crea o adevărată tragedie!

4. Această mişcare, ce reprezintă un abuz bine pus la punct, poate crea un precedent periculos, în condiţiile în care Locurile de cazare în Căminele Universităţii din Bucureşti nu pot acoperi decât o foarte mică parte din numărul total al studenţilor înscrişi la facultălite din cadrul acestei universităţi!

Prin aceasta, se doreste a se face public abuzul conducerii Facultăţii de Chimie şi cel al Universităţii, prin care, viaţa studenţilor locatari în Căminul Panduri este pusă într-un adevărat pericol! Aceste substanţe pot fi adevărate „bombe cu ceas” şi pot duce la un „Colectiv 2”!

Toate acestea se datorează cu precădere Prof. Vasile Pârvulescu, cel care, datorită comodităţii de care domnia sa dă dovadă, preferă să pună în pericol viaţa atâtor tineri, decât să mute aparatura într-un spaţiu propice desfăşurării activităţilor de cercetare în domeniu! Asa ceva este de neconceput! Studenţii cazaţi în acest imobil sunt revoltaţi şi cer să scoată la iveală acest caz!”

 

Sursa: Cancan