Primăria Pitești angajează! Concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unei funcţii publice de execuţie vacante de consilier din cadrul Serviciului Contabilitate.

Primăria Municipiului Piteşti organizează, în data de 06.09.2016, ora 10.00, la sediul său din strada Victoriei nr. 24, concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unei funcţii publice de execuţie vacante de consilier, clasa I gradul profesional principal din cadrul Serviciului Contabilitate.
Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească participanţii la concurs sunt  următoarele:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura științelor economice, domeniile  de licență Contabilitate sau Finanțe;
– cunoștințe de operare pe calculator, nivel avansat, care vor fi testate prin probă practică;
– vechime în specialitatea studiilor minim 5 ani;
– condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată.*, cu modificările şi completările ulterioare.
Probele de concurs se vor desfăşura la sediul Primăriei Municipiului Piteşti din str. Victoriei nr. 24 ,după cum urmează:
– 06.09.2016, ora 10.00 – proba scrisă;
– 09.09.2016, ora 10.00 – interviul.
Actele necesare pentru participarea la concurs şi tematica concursului se pot obţine de la Primăria Municipiului Piteşti, str. Victoriei nr. 24, intrarea „D” Compartimentul Relaţii Publice sau de la Serviciul Management Resurse Umane şi Protecţie Civilă, camera 12 sau la telefon 0372481819.
Termenul limită pentru depunerea dosarelor de înscriere la concurs este data de 23.08.2016.

Pentru bibliografie, click AICI
Pentru actele necesare, click AICI