După cum am fost informati, începând de la 1 ianuarie 2016 toți elevii de la unitățile de învățământ preuniversitar din Pitești vor beneficia de abonamente gratuite pe o linie pe autobuzele SC Publitrans. Conducerea Publitrans amintește că documentele necesare pentru eliberarea abonamentelor sunt următoarele: carnetul de elev vizat la zi, adeverinţa eliberată lunar de unitatea de învăţământ (din care să reiasă că elevul frecventează cursurile acesteia şi care să conţină Codul Numeric Personal) și actul de identitate sau certificatul de naştere, după caz.

Abonamentul nu este transmisibil. La cererea controlorilor Publitrans, beneficiarul abonamentului va trebui obligatoriu să prezinte şi carnetul de elev vizat la zi. Transmiterea abonamentului către altă persoană sau prezentarea de acte ori documente false vor conduce la reţinerea abonamentului, obligarea la plata integrală a acestuia şi la pierderea dreptului de a beneficia de un nou abonament.

La sfârșitul lunii octombrie Consiliul Local a aprobat cu unanimitate de voturi un proiect de hotărâre inițiat de liberalul Mihail Tudor care prevede ca elevii de la unitățile de învățământ preuniversitar din Pitești (din ciclul primar, gimnazial și liceal), indiferent dacă sunt piteșteni sau din alte localități, să circule gratuit în oraș cu autobuzele Publitrans începând de la 1 ianuarie 2016. În prezent elevii beneficiază doar de o reducere de 50%, subvenționată de stat. Ca urmare a hotărârii municipalității, și cealaltă jumătate de 50% va fi subvenționată (de la bugetul local), elevii urmând să beneficieze astfel de abonamente gratuite